Uopfordrede ansøgninger SSA og SSH

Dette job er opslået 2016-01-15

Uopfordrede ansøgninger SSA og SSH til Personlig & Praktisk Hjælp.


Vi mangler løbende medarbejdere til korte eller længere vikariater, såvel SSA som SSH. Både i de enkelte teams samt i Team Vikar.


Vi er en del af sektoren ’Ældre & Sundhed’, der er i en spændende og rivende i udvikling. Vi arbejder efter værdierne i Lolland Kommune - TILLID, ÅBENHED, FAIRNESS og KOMPETENCE.


Vores Vision er at skabe en professionel, effektiv og serviceorienteret organisation, der gennem menneskelig indsigt og høj faglig ekspertise skaber værdi for borgeren.


Du er en medarbejder, • der kompetent kan varetage basal pleje og praktisk hjælp,

 • der kan arbejde rehabiliterende og helhedsorienteret,

 • der evner tværfagligt samarbejde i en stor organisation,

 • der vægter faglig udvikling og videndeling,

 • der er engageret og fleksibel,

 • der trives med at arbejde selvstændigt,

 • der kan lide at have indflydelse på egen arbejdsdag.


Vi arbejder blandt andet med: • ’Aktiv Hverdag’, hvor vi støtter borgeren i at kunne klare de daglige gøremål

 • Personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven, delegerede træningsydelser samt sygeplejeydelser efter Sundhedsloven

 • Et certificeret arbejdsmiljø

 • Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel

 • Patientsikker Kommune – I sikre hænder


Vi tilbyder: • Introduktionskursus

 • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse

 • Godt kollegialt fællesskab

 • Alsidigt og udfordrende job


Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med FOA. Der skal forevises en straffeattest og gyldigt førerbevis ved ansættelsen.


Ansøgning vedhæftet relevante uddannelsespapirer og kopi af gyldigt førerbevis samt autorisations id. skal sendes online.


Nederst i annoncen klikkes på ’søg stillingen online’.


Ansøgninger vil blive behandlet løbende og du kontaktes af teamleder Karin Hansen indenfor 14 dage efter ansøgning er modtaget


For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte Teamleder Karin Hansen, 5467 4321 eller 5467 7700.


Del dette job med din omgangskreds - måske kan du skaffe en ven et job.


Læs videre her.