Socialfaglig vejleder

Dette job er opslået 2016-01-21

Socialfaglig vejleder

 • Er du den der brænder for børn, unge og deres familier?
 • Tror du på, at familien altid er og skal være omdrejningspunkt for den tidlige indsats?
 • Brænder du for det tværfaglige samarbejde og vil du være med til at udvikle helt nye måder at arbejde sammen på?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er du måske 1 af 3 nye medarbejdere, som pr. 01.04.16 skal fungere som socialfaglig vejleder, i Lolland Kommunes dagtilbud og skoler.

Tidlig indsats

Lolland Kommune arbejder med at skabe en stærk næstegeneration og er aktuelt i gang med at udvikle en fælles tværgående strategi for tidlig indsats. Der arbejdes med udvikling af nye metoder i forhold til inddragelse af forældre og børn (IT-teknologien Familiedialog), samtidig med, at der politisk fokuseres på øget socialfaglig kvalificering, allerede ved tidlig bekymring for trivsel.

Arbejdsopgaver

Sparring og vejledning på primærområdet

Den socialfaglige vejleder skal fungere som sparringspartner og dermed bidrage med socialfaglige kompetencer i et tværprofessionelt perspektiv. Det handler om at supplere de kompetencer som primærområdet i dag besidder, således at socialfaglig viden inddrages allerede ved tidlig bekymring for trivsel og udvikling. Den socialfaglige vejleder kan fx indgå i sparring i forhold til en vanskelig familiesamtale eller i forhold til familieproblematikker. Den socialfaglige vejleder kan ligeledes inviteres med i en familiedialog og indgår dermed i samarbejdet med familien, på lige fod med barnets pædagog / lærer.

Familiearbejde

I særlige tilfælde kan den socialfaglige vejleder vælge, at gennemføre en række individuelle samtaler / udviklingsforløb i den enkelte familie, men i et afgrænset omfang. Såfremt der er tale om mere bekymrende forhold, skal organisationens øvrige fagområder inddrages, fx Lolland Kommunes modtage- og afklaringsteam (§ 11 indsatser).

Snitflader til andre områder

Den socialfaglige vejleder skal ikke varetage en generel funktion i forhold til åben og anonym rådgivning. Denne funktion varetages af myndighedsområdets socialrådgivere. Endvidere skal vejlederen ikke, som udgangspunkt, foretage underretningsvurderinger, da indsatsområdet forventes at ligge langt tidligere.

Tjenestested

De 3 socialfaglige vejledere vil få tjenestested på 3 forskellige fysiske lokaliteter (dagtilbud / skoler). Organisatorisk / ledelsesmæssig forankres stillingerne i Børn- og ungerådgivningen.

Vi søger medarbejdere som

 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • har viden om eller erfaring med løsningsfokuseret tænkning, herunder anerkendende, narrativ og systemisk praksis
 • har erfaring med myndighedsarbejde indenfor Børn og ungeområdet
 • har erfaring med frivillige organisationer samt netværksarbejde
 • kan arbejde selvstændigt
 • er servicemindet og imødekommende
 • kan lide at bevæge sig i mange forskellige samarbejdsrelationer
 • ønsker at arbejde udviklings- og læringsorienteret

Vi tilbyder

 • En ambitiøs organisation, der ønsker at udføre et fagligt kvalificeret stykke arbejde med respekt for rammer og ressourcer.
 • En arbejdsplads der er rummelig og åben overfor dine individuelle behov og således prioriterer at arbejdsliv og privatliv hænger sammen.
 • En arbejdsplads, hvor det er målsætningen at 75 procent af rådgiverne har en specialiseret børnediplomuddannelse og hvor det forventes at du på sigt ønsker at efteruddanne dig.

Stillingerne aflønnes efter gældende overenskomst på grundlag af kvalifikationer og erfaringer. Der ydes fleksibilitetstillæg.

Der gøres opmærksom på, at der ved alle nyansættelser rekvireres straffeattest / børneattest.

Kørekort er påkrævet

Yderligere information

Vil du vide mere kan du kontakte sektorchef Lotte Christensen 40463872 eller souschef Michael Vinther Hansen på 4167-3801

Ansøgning

Frist den: 11.02.16. Samtaler forventes gennemført den 24.02.16, 25.02.16 eller den 26.02.16

Stillingen søges online via nedenstående link


Del dette job med din omgangskreds - måske kan du skaffe en ven et job.


Læs videre her.