Daginsitutionsleder

Dette job er opslået 2016-01-21

Energisk og dygtig leder søges til Daginstitutionen Trekløveren.

Da vores leder går på pension, søger vi ny institutionsleder til samskabende processer og udvikling af høj kvalitet i dagtilbuddet. Vores huse er fordelt på tre sammenhængende martrikler. I 2016 er planen, at vi flytter til et stort moderne hus, som har plads til alle.
Vi er normeret til 121 børn i alderen 0-6 år. Institutionen har 3 vuggestuegrupper og 6 børnehavegrupper.

Dagtilbud i Lolland kommune er inddelt i tre områdedistrikter, Nakskov, Maribo samt Midtland. Områderne har forpligtende netværksledelse. I hvert område varetager en institutionsleder funktionen som områdekoordinator.
Dagtilbud rummer endvidere Dagplejen samt et team af specialuddannede støtte- og ressourcepersoner, SRC. Dagtilbud har et forpligtende samarbejde med de øvrige sektorer samt et bredt samarbejde med eksterne aktører i kommunen.

Dagtilbudsområdet i Lolland Kommune er kendetegnet ved engagerede medarbejdere, som har fokus på at skabe højkvalitet på 0-6 års området. Ledergruppen arbejder på, at alle medarbejdere har en fælles forretningsforståelse og løsning af kerneopgaven. Vi bygger vores forståelse på evidens og er især inspireret af nyeste forskning på Dagtilbudsområdet vedr. kvalitet og progressionsmåling.
Vi har fokus på tidlig indsats, da vi ved, at det er i barnets første år, at grundlæggende kompetencer dannes og udvikles, og at disse kompetencer både danner udgangspunkt for et godt børneliv her og nu og for det liv, der skal leves som voksen. Dagtilbud er med i forskningsprojektet ”Fremtidens Dagtilbud”.

Ansøgers faglige kompetencer:

 • Du har en lederuddannelse på minimum diplomniveau
 • Du har en grunduddannelse inden for pædagogik eller undervisning
 • Du har erfaring med faglig ledelse, personaleledelse, økonomisk-administrativ ledelse og strategisk ledelse.
 • Du er god til at kommunikere både skrifligt og mundtligt på flere niveauer
 • Du arbejder strategisk i de forskelige lederpositioner som både rammesættende, styrende og faciliterende
 • Du udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater
 • Du kan lede op og ned i din ledelsesposition
 • Du er i stand til at skabe bæredygtige løsninger
 • Du er bevidst om dit ledelsesrum og den politiske kontekst, som du er en del af
 • Du kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger
 • Du skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer arbejdspladsen i omverdenen
 • Du skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
 • Du skaber rum for refleksion og innovation
 • Du reflekterer over og udvikler dit lederskab
 • Du ser din organisation som en del af en mangfoldig verden
 • Du kan navigere i den fælles forpligtende netværksledelse, der er i området
Ansøgers personlige kompetencer:
 • Du kan håndtere komplekse problemstillinger; træffe nødvendige beslutninger og bevare overblikket i en foranderlig og uforudsigelig hverdag
 • Du er resultatorienteret i dine pædagogiske prioriteringer
 • Du formår at sætte retning og er tydelig i din ledelsesstil
 • Du kan uddelegere opgaver på en meningsskabende måde
 • Du er empatisk og lyttende med evne til at skabe kontakt og relationer til både børn, forældre, medarbejdere og kollegaer
 • Du kobler din personlighed og faglighed i din lederstil, så du fremstår troværdig og professionel
Vi kan tilbyde:
 • En engageret medarbejdergruppe med stor erfaring
 • En engageret ledergruppe med mulighed for dialog og faglig sparring
 • Et tværsektorielt forpligtende samarbejde med Skoler, Børn og Unge, Kultur og Fritid
 • En forandringsorienteret Dagtilbudssektor i konstant udvikling
 • Nye spændende udviklingsprojekter på 0-6 års området
 • En Dagtilbudssektor med fokus på evidens, kvalitet og effektmåling til gavn for det enkelte barns kognitive, sociale og emotionelle udvikling
Læs mere om stillingen i Job og profilbeskrivelsen

Ansøgningsprocedure

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelsessted: Lolland Kommune med tjenestested indtil videre i Trekløveren.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Sektorchef Annette Rasmussen, Dagtilbudssektoren tlf. 21648684.

Ansøgningsfrist 19.2.2016 kl. 12:00

Første samtale forventes gennemført d. 24.2.2016: anden samtale forventes gennemført d. 29.2.2016.

Kandidater til anden samtale skal være indstillet på at gennemføre en profiltest samt en caseopgave.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Send din ansøgning via nedenstående link.

Del dette job med din omgangskreds - måske kan du skaffe en ven et job.


Læs videre her.