Visitator til handicapområdet - tidsbegrænset stilling

Dette job er opslået 2016-02-03

Visitationen – Social og Arbejdsmarked, Lolland Kommune har en ledig tidsbegrænset visitatorstilling i opslag. Stillingen er på 37 t. ugentligt, ønskes besat snarest muligt og løber indtil udgangen af 2016.


Som visitator bliver du en del af Visitationen – Social & Arbejdsmarked. Her kommer du til at foretage visitation primært indenfor det specialiserede socialområde. Med udgangspunkt i Lov om Social Service kommer du således til at arbejde med visitation af ydelser til borgere, der er udviklingshæmmede.


Opgaverne i hovedtræk


Du vil primært skulle arbejde med at afdække borgerens behov og visitere til følgende tilbud: • Døgntilbud – midlertidigt eller varigt – efter Lov om Social Service §§ 107 og 108

 • Aktivitetsstilbud efter Lov om Social Service § 104

 • Bostøtte efter Lov om Social Service § 85


Du skal medvirke til at sikre fagligt velbegrundede, dokumenterede og helhedsorienterede indsatser samt udarbejde handleplaner til borgere i Lolland Kommune jf. Lov om Social Service § 141.


I jobbet vil indgå anvendelse af lovtekst, der sikre borgernes retskrav/retssikkerhed, og du skal medvirke til at varetage opfølgning på den bevilgede indsats og ydelser - blandt andet gennem revurdering og revisitation. En stor del af en visitators arbejde handler også om at koordinere indsatser i forhold til relevante samarbejdspartnere.


Personlige og faglige kompetencer som vi lægger vægt på: • Relevant mellemlang videregående sundhedsuddannelse (fx ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske) og gerne suppleret med visitatoruddannelse.

 • Praktisk erfaring indenfor social- og eller sundhedsområdet.

 • Evne til og gerne erfaring med vurdering af borgernes rehabiliteringspotentiale samt at sætte mål i samarbejde med borgerne.

 • Erfaring med sagsbehandling samt dokumentation.

 • Lyst til at medvirke til en positiv udvikling af teamet.

 • Pragmatisk tilgang til skiftende og mangeartede opgaver.

 • Gode kommunikative evner, både i tale og skrift.

 • Evne til at bevare overblikket i en travl hverdag, hvor der er mange bolde i luften.

 • Erfaring med arbejde i en kommunalt ledet organisation.

 • Kørekort til bil.


Vi tilbyder: • Stilling på 37 timer pr. uge med arbejdsplads i og udkørsel fra Maribo.

 • Dygtige og engagerede kollegaer.

 • Ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt.

 • Faglig sparring og kollegialt sammenhold.

 • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor godt humør vægtes højt.

 • Selvtilrettelæggende og fleksibel arbejdstid, under hensyntagen til den fælles opgaveløsning.


Løn og ansættelsesforhold:


Løn afklares med forhandlingsberettigede organisation.


Stillingen ønskes besat snarest muligt og er tidsbegrænset til årets udgang. Ved ønske om yderligere oplysninger skal henvendelse ske til Teamleder, Camilla Meyer på mobiltelefon: 40 46 49 73.


Samtaler: Forventes afholdt mandag den 15. februar 2016 på Sundhedscenteret i Maribo


Ansøgningsfrist: Fredag d. 12. februar 2016 kl. 8.00

Del dette job med din omgangskreds - måske kan du skaffe en ven et job.


Læs videre her.