Administrativ medarbejder til to dagtilbudsområder

Dette job er opslået 2016-02-03

Dagtilbudsområdet i Lolland Kommune er organiseret i tre dagtilbudsområder, henholdsvis Nakskov, Midt-land og Maribo. Til hvert område hører et antal daginstitutioner og dagpleje, og der er tilknyttet en administrativ medarbejder.

Den administrative medarbejder, som er ansat til at varetage opgaverne i område Midt-land og område Maribo har søgt nye udfordringer, og derfor opslås stillingen hermed.
Stillingen er på 37 timer/uge fordelt mellem Område Midt-land med fysisk placering i Børnehuset Vandloppen, Byskolevej 8, 4970 Rødby og Område Maribo med fysisk placering i Skovtrolden, Blæsenborg Allé 10A, 4930 Maribo.

Til stillingen er knyttet følgende funktioner:

 • Telefonbetjening.
 • Indkøb.
 • Bogføring og afstemninger.
 • Indberetninger.
 • Opfølgning på børnetal og ressourcestyring.
 • Regnskab og budgetopfølgning.
 • Indtastninger i diverse dokumentations- og tilsynssystemer KMD mm.
 • Klargøring til møder mm.
 • Sekretær for områdekoordinatoren.
 • Sekretær for områdeledernetværket.
 • Dokumentations- og evalueringsopgaver.
 • Hjemmeside og BørneIntra.
 • Samarbejde og koordinering med den centrale sektoradministration.
 • Andet løbende kontor- og administrationsarbejde.

Vi forventer, at du har en kontoruddannelse, er særdeles fortrolig med IT og gerne erfaring med KMD Opus og FICS (elektronisk dokumenthåndteringssystem) eller lignende system.

De to områder er præget af mange samarbejdsrelationer med såvel institutionerne, forældrebestyrelse, dagtilbudssektoren samt økonomisektoren, og det er derfor vigtigt, at du er imødekommende, udadvendt og vant til at bevare overblikket i en travl hverdag.

Vi forventer:

 • At du i samarbejde med vores områdekoordinatorer varetager ovenstående opgaver.
 • At du er selvstændig, initiativrig og tager ansvar.
 • At du er serviceminded, hjælpsom og har gode tværfaglige samarbejdsevner.
 • At du er fleksibel og omstillingsparat.
 • At du har overblik og kan holde mange bolde i luften samtidig selv i stressede perioder.
 • At du formulerer dig fejlfrit i skrift og tale og har gode kommunikationsevner.
 • At du har lyst til at indgå på en arbejdsplads, hvor energiske børn er en del af hverdagen.
 • At du har forståelse for fællesskaber og mangfoldighed heri – vi er mange forskellige dagtilbud og kulturer som spiller sammen.
 • At du er mobil (da stillingen omfatter to områder).


For yderligere oplysninger om stillingen kan følgende kontaktes:
Områdekoordinator i område Midt-land og leder i Vandloppen, LisLone Kamper tlf. 54 60 13 17, og områdekoordinator i område Maribo område og leder af Skovtrolden, Sonja Nielsen tlf. 54 67 74 10.

Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst efter forhandling med relevant faglig organisation.

Der indhentes børneattest.

Stillingen søges online via nedenstående link.

Ansøgningsfrist: Den 19. februar 2016, kl. 12.00.

Samtaler afholdes onsdag den 24. februar 2016.

Del dette job med din omgangskreds - måske kan du skaffe en ven et job.


Læs videre her.