SSH elever

Dette job er opslået 2016-02-05

Hvis du vil uddanne dig inden for et sundhedsfag, hvor du arbejder med mennesker med fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder, så er erhvervsuddannelsen som Social- og Sundhedshjælper noget for dig.

Du bliver uddannet til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for personlig og praktisk hjælp i eget hjem eller på et plejecenter.

Der starter hold årligt, næste hold er:

  • Næste start på SSH er den 20.06.16 med ansøgningsfrist d. 1. april.

  • Næste start på GF2 + SSH er den 15.08.16 med ansøgningsfrist d. 15. maj.

  • Næste start på SSA er den 08.08.16 og den 31.10.16 med ansøgningsfrist d. 1. maj.


En vejledning til dig, som ønsker optagelse på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen og vil ansøge om uddannelsesaftale i Lolland Kommune.

Hvis du kommer direkte fra 9.-10. klasse.

Hvis du kommer direkte fra 9.-10. kl., skal du først gennemføre det fulde grundforløb, der består af 2 dele GF 1 +2, som samlet varer 1 år, og afsluttes med en grundforløbsprøve.

For at blive optaget på grundforløb 1, skal du have mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik i de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse

Ansøgningsskema findes på SOSU skolens hjemmeside www.sosunyk.dk

Når du har bestået grundforløb 1, kan du søge om optagelse på grundforløb 2 og Social- og Sundhedshjælperuddannelsen i Lolland Kommune - søg nederst på siden.

Er du u/25 år og gået ud af skolen for mere end ét år siden.

omsorg, sundhed og pædagogik. Det fulde grundforløb 2 varer 20 uger og afsluttes med en grundforløbsprøve

For at blive optaget på grundforløb 2 skal du have mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik i de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve eller have en uddannelsesaftale med en kommune.

Ansøgere under 25 år kan søge uddannelsesaftale med elevløn.

Ansøgningsskema til grundforløb 2 og hovedforløbet i Lolland Kommune - søg nederst på siden.

Er du o/25 år.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du tage en Social- og Sundhedshjælperuddannelse, der er tilrettelagt individuelt ud fra de erfaringer med job og uddannelse, som du allerede har, og på baggrund af en realkompetencevurdering, som fastsætter længden af grundforløb 2.

Grundforløb 2 afsluttes med en prøve. Derefter kan du fortsætte i hovedforløbet.

Ansøgere over 25 år kan søge uddannelsesaftale med voksenelevløn, hvis kriterierne for voksenelevløn er opfyldt.

Dette indebærer, at ansøger skal være fyldt 25 år og have erhvervserfaring inden for pleje og omsorgsområdet, svarende til 1248 timer, erhvervet inden for de seneste 4 år.

Ansøgningsskema til grundforløb 2 og hovedforløbet i Lolland Kommune - søg nederst på siden.

Optagelse af elever i Lolland Kommune sker ud fra en helhedsvurdering af elevens personlige, sociale og erhvervsfaglige kompetencer, samt de formelle adgangskrav.

Vi forventer:

  • At du er interesseret i at arbejde med mennesker og lære nyt
  • At du har gode samarbejdsevner
  • At du er fleksibel og mødestabil
  • At du er fysisk og psykisk robust

Kommer din ansøgning i betragtning, vil du blive indbudt til en samtale med mulighed for at motivere din ansøgning og valg af uddannelse.

Indbydelsen vil blive sendt til din E-boks

Del dette job med din omgangskreds - måske kan du skaffe en ven et job.


Læs videre her.